×

Multiple Contact Connectors waterproof HXA-XP-xxS series

Multiple Contact Connectors waterproof HXA-XP-xxS series

Product Description

Product Name:
Multiple Contact Connectors waterproof HXA-XP-xxS series
Country of Origin:
Taiwan
Model:
HXA-XP-xxS